Gyermekvédelem

...

Iskolánk gyermekvédelmi felelősei: 

alsósoknak: Vass Gabriella; felsősöknek: Frecskáné Gudricza Ágota

Forduljanak hozzájuk bizalommal!