Új dokumentumok az étkezés igényléséhez

 Új dokumentumok készültek

Az étkezéssel kapcsolatos igényléshez három új dokumentum készült:

  • Nyilatkozat: 3 vagy több gyermeket nevelők számára,
  • Csoportos beszedési megbízás
  • Nyilatkozat normatív kedvezmény igényléséhez.

A dokumentumok letölthetők a csatolmányok  közül.

 Az Intézményműködtető Hivatal a következő tájékoztatást adta:

T á j é k o z t a t ó
Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott 57/2015.(III.26.) számú határozata alapján 2015. július 1-étől az intézmény közétkeztetésével kapcsolatos feladatait a Kálmán Lajos Óvoda látja el.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint az önkormányzatnak étkezési lehetőséget kell biztosítani a tanulónak, a szolgáltatás igénybevétele térítési díjköteles. Az 1997. évi, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló XXXI. törvény szerint Ön a jogszabályi feltételek fennállása esetén kedvezményben részesülhet.

Június 30-ig a gyermek szülője/gondviselője a mellékelt nyomtatványokon nyilatkozik arról, hogy a következő tanévben étkezést kér-e gyermekének. A nyilatkozatokat az intézmény Titkárságára kérjük visszajuttatni.

A térítési díj megfizetése történhet csoportos beszedési megbízással vagy készpénzben.
• A csoportos beszedési megbízással történő fizetés választása előnyős, mert nem kell minden hónapban figyelni a befizetés időpontját, elég a mellékelt nyomtatványt kitöltve visszajuttatni a gazdasági irodába. Az intézmény a szülő bankszámlájáról a kitöltött megbízás alapján havonta levonja a térítési díjat.

A 2015/2016. tanévben étkezés lemondását a tárgynapot megelőző nap 8:30 óráig fogadjuk el. Lemondani a saját intézményben lehetséges.

Étkezni csak az étkezési térítési díj megfizetését követően lehet. Amennyiben a szülő, vagy a tanuló az intézményben a kihirdetett befizetési napokon nem fizeti be az étkezési díjat, az étkezési adag megrendelését az intézmény mindaddig szünetelteti, amíg a térítési díj befizetésre nem kerül.


Köszönjük együttműködésüket!


Kecskemét, 2015. június 15.

Intézményműködtető Hivatal
 

 

 

 

 

CsatolmányMéret
Package icon tkezs.zip81.23 KB