Magyar Ilona Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány

A szervezet hivatalos neve: Magyar Ilona Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány 

 • Címe: 6000, Kecskemét, Hoffmann J. u. 8.
 • Adószáma: 18355666-1-03
 • Bankszámlaszám:11732002-20346469
 • Bírósági nyilvántartásba vétel időpontja:1999.01.21.
 • Bírósági nyilvántartási szám: Pk. 1095
 • Közhasznúsági nyilvántartásba vétel: 2015.07.15
 • Bejegyző végzés száma: 0300/Pk.61001/1999
 • Társadalmi szervezet nyilvántartási száma: 03-01-0001095
 • Alapítója: Kiss István
 • Induló tőke: 50.000Ft
 • A kuratórium elnöke: Tóthné Gondi Ildikó
 • A kuratórium tagjai: Karajosné Kolozsi Ibolya, Keskeny Erika, Kovács Julianna
 • Telefon: 06-76-322-705
 • E-mail címe: isk.magyar [at] gmail.com

 Az alapítvány célja:

 • A Magyar Ilona Általános Iskola oktatási körülményeinek javítása;
 • Az iskolai környezet tárgyi felszereltségének javítása, a képzés technikai hátterének korszerűsítése;
 • Kapcsolódás az iskolák részére meghirdetett természetvédelmi és környezetvédelmi pályázatokhoz, rendezvényekhez, ezek támogatása;
 • Az iskola kulturális örökségének, továbbá az iskolai és diákhagyományok megőrzése, ápolása;
 • Táborokban, erdei iskolákban való részvételhez szükséges fedezet biztosítása, túrák, kirándulások, anyagi támogatása;
 • Tehetséges gyermekek támogatása ismeretszerzésük bővítésében;
 • A tanulók tanórán kívüli képzésének, továbbképzésének a támogatása;
 • Versenyekre, nyelvvizsgára, felvételi vizsgára, vetélkedőre történő felkészítés – az azokon való részvétel feltételeinek támogatása;
 • Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlősége megteremtésének, továbbtanulásának a támogatása (ösztöndíj, felzárkóztatás támogatása);
 • Az idegen-nyelvi ismeretek elsajátítása, gyakorlása feltételei megteremtésének a támogatása (folyóiratok, tankönyvek, hang- és videó-anyagok;
 • Pedagógusok szakmai továbbképzésének támogatása;
 • Fejlesztő pedagógiai eljárások, továbbá olyan programok támogatása, amely a hátrányos helyzetű gyermekek testi-lelki fejlődését, társadalomba való beilleszkedését segíti elő;
 • Minden olyan konkrét tevékenység támogatása, amely a tanulók egészséges személyiségének fejlődését eredményezi.

Köszönjük az Önök felajánlásait, és továbbra is kérjük, adójuk 1 %-ával támogassák az alapítványt.